Dėstytojai


Romualdas Babarskas
Konfesija: Laisvųjų krikščionių bažnyčia.
Išsilavinimas: MCS (biblistika), Regent College.
Dalykai: „Naujojo Testamento įvadas", „Sinoptinės evangelijos ir Apaštalų darbai", „Pauliaus laiškai", „Krikščionybės istorija".

Jurgita Babarskienė
Konfesija: Laisvųjų krikščionių bažnyčia.
Išsilavinimas: MCS (praktinė teologija: santuoka, šeima ir bendruomenė), Regent College.
Dalykai: „Santuoka ir šeima", „Bendravimo psichologija".

Markus Geibel
Konfesija: Laisvųjų krikščionių bažnyčia.
Išsilavinimas: Lic. Theol., Staatsunabhängige Hochschule Basel.
Dalykai: „Evangelizacija – strategijos ir būdai",  „Egzegezė ir hermeneutika".

Christoph Haegele
Konfesija: Laisvųjų evangelikų bažnyčia, Šveicarija.
Išsilavinimas: Lic.Theol., Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel.
Dalykai: „Bažnyčios prigimtis", „Bažnyčios struktūra ir administravimas", „Bendrieji laiškai", „Pastoracinė tarnystė ir dvasingumas".

Ina Kamaitytė
Konfesija: Romos katalikų bažnyčia.
Išsilavinimas:  MA (pastoracija ir konsultavimas), Mennonite Brethren Biblical Seminary.
Dalykai: „Sielovados tarnystė", „Konsultavimas kritiniais atvejais", „Teologijos ir psichologijos integracija"; studentų praktikos koordinatorė.

Holger Lahayne

Konfesija: Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas.
Išsilavinimas: BTh., Neues Leben Seminary. 
Dalykai: „Krikščioniška etika", „Gyvenimo ir tarnystės etika", „Socialinė etika, valstybė ir konfliktų sprendimas", „Šiuolaikinė teologija", „Teologija ir kristologija", „Filosofijos įvadas".

Ričardas Pagojus
Konfesija: „Tikėjimo žodžio" bažnyčia.
Išsilavinimas: humanitarinių mokslų magistras, Vilniaus universitetas.
Dalykai: „Krikščioniškas švietimas".

Steponas Ribokas
Konfesija: Laisvųjų krikščionių bažnyčia.
Išsilavinimas:  MA, Providence Theological Seminary.
Dalykai: „Jono raštai".

Artūras Rulinskas
Konfesija: Laisvųjų krikščionių bažnyčia.
Išsilavinimas: M.Div., Canadian Southern Baptist Seminary.
Dalykai: „Senojo testamento įvadas", „Penkiaknygė", „Išminties literatūra", „Pranašai", „Vadovavimas Biblijos studijų grupėms".

Artur Schmidt
Išsilavinimas: MA (misiologija), Columbian International University/Akademie fur WeltMmssion, Korntal.
Dalykai: „Misijų teologija", „Mentoringas ir mokinystė", „Bendruomenių kūrimas", „Tarnautojo etika".

Valdas Vaitkevičius
Konfesija: Laisvųjų krikščionių bažnyčia.
Išsilavinimas: BTh, Maskvos teologijos institutas; humanitarinių mokslų magistras, Vilniaus universitetas.
Dalykai: „Socialinis bažnyčios vaidmuo".