Laisvujų klausytojų priėmimo tvarka


Ketinantys studijuoti laisvaisiais klausytojais turi užpildyti laisvujų klausytojų stojimo anketą (prašome atkreipti dėmesį į paskutinį anketos klausimą; būtinai nurodykite, kokius dalykus ketinate studijuoti). Studijų mokestį reikia sumokėti iki antrosios semestro sesijos.

Studijų mokestis laisviesiems klausytojams

  • 1 kreditas – 11,6 EUR

Laisvieji klausytojai turi sumokėti už visą pasirinkto dalyko (dalykų) kursą.   

Dalyko kreditų skaičių rasite dalyko trumpinyje (trumpinius rasite tvarkaraščiuose prie dalykų pavadinimų). Trečiasis (arba dešinysis) dalyko trumpinio skaičius nurodo kreditus. Pavyzdžiui, dalyko "Istorinių tikėjimo išpažinimų įvadas" trumpinys yra TEO 245, skaičius 5 nurodo dalyko kreditų kiekį.

Mokesčius perveskite –

VšĮ Evangelinis Biblijos institutas

Įm. k. 302739594

Adresas: Žeimių g. 7, Ginkūnų kaimas, Šiaulių rajonas

AB SEB bankas

LT88 7044 0600 0782 0109

Jei kiltų klausimų, kreipkitės į EBI administraciją.

Vilniaus studijų centro el. paštas

Šiaulių studijų centro el. paštas