Naujienos

Naujas EBI rektorius ir diplomų teikimai


2017 m. rugsėjo 16 d. atvira Evangelinio Biblijos instituto paskaita prasidėjo ypatingai šventiškai – sveikinimų sulaukė net dvylika asmenų: naujasis EBI rektorius ir vienuolika studentų.

Džiaugiamės galėdami prisidėti prie sveikinimų Ramūnui Juknai, sutikusiam prisiimti šią nelengvą ir atsakingą vienos iš nedaugelio Lietuvoje evangelinių švietimo įstaigų vadovo tarnystę. Ramūnas Jukna yra psichologijos magistras, jis nuo 2004 m. tarnauja Panevėžio evangelinės bažnyčios ganytoju, o nuo 2014 m. yra Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorių tarybos pirmininkas (2017 m. perrinktas antrajai kadencijai). Tikime, kad į šią tarnystę Viešpats pašaukė [jį] vardu ir pripildė jį Dievo dvasios, išminties, sumanumo, pažinimo ir amato išmanymo (Iš 35, 30–31).

EBI rektorius Ramūnas Jukna ir Vilniaus studijų centro dekanas Darius Širvys pasveikino Akvilę Širvaitytę, Darių Šulskį, Arvydą Venclovą, Andrių Bernotą, Jolantą Genytę, Lilę Kozlovskają ir Virginiją Rimkienę ir įteikė jiems Biblijos studijų sertifikatus. Tarnystės diplomai buvo įteikti dvigubai ilgesnę studijų distanciją įveikusiems Giedriui Ažukui, Artūrui Baltakiui, Gintautui Gruzdžiui ir Miroslavui Krasovskiui. Tikime, kad ši psalmės eilutė išreiškia visų absolventų nuotaiką: Tavo žodžiu džiaugiuosi, kaip didelį lobį suradęs (Ps 119, 162) ir džiaugiamės drauge su jais.

---

Evangelinis Biblijos institutas yra nuo 1994 metų veikianti nevalstybinė švietimo įstaiga, teikianti teologinį išsilavinimą. 2012 m. vasarį EBI buvo įregistruotas kaip atskiras juridinis asmuo ir tapo savarankiška akademine institucija. Jos steigėjai ir dalininkai yra trys Lietuvos evangelinės konfesijos – Krikščionių bendrija „Tikėjimo žodis“, Laisvųjų krikščionių bažnyčia bei Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas ir Lietuvos krikščioniškas fondas bei trys evangelinės užsienio misijos. 2012 m. rudenį duris atvėrė naujas EBI studijų centras Vilniuje. 2015 m. balandį Eurazijos akreditacijos asociacija akreditavo dvi Evangelinio Biblijos instituto studijų programas – šešerių metų dviejų specializacijų bakalauro programą ir šešerių metų trijų pakopų bakalauro programą. 

2017 m. rudenį EBI Vilniaus studijų centras organizuoja atviras paskaitas – „Reformacija Lietuvoje“ ir „Krizių psichologija“ – ir kviečia jose dalyvauti visus besidominčius. Sekite informaciją evangelija.lt

© evangelija.lt