Priėmimas

Stojimo mokestis


Į Evangelinį Biblijos institutą priimti studentai turi sumokėti 50 Eur stojimo mokestį. 50 Eur reikia pervesti į žemiau nurodytą EBI banko sąskaitą – 

Pavadinimas

Įmonės kodas

Adresas

Bankas

Sąskaitos nr.

Viešoji įstaiga Evangelinis Biblijos institutas

302739594

Žeimių g. 7, Ginkūnų k., Šiaulių r. sav., Lietuva

AB SEB bankas

LT88 7044 0600 0782 0109Evangelinis Biblijos institutas siūlo trijų pakopų studijų programas

Pirmoji pakopa – Biblijos studijų sertifikatą suteikiančios studijos. Tai įvadinė Šventojo Rašto analizės ir krikščioniškos teologijos pažinimo programa, praturtinsianti kiekvieną krikščionį. Nuolatinė šių studijų trukmė – 2 metai (60 kreditų). Daugiau apie programą skaitykite http://www.ebinstitutas.lt/bibliniu-studiju-sertifikatas

Antroji pakopa – Tarnystės diplomą suteikiančios studijos. Tai išsamus Šventojo Rašto ir krikščioniškos teologijos mokymasis, įgaunant ir praktinės teologijos žinių. Ši programa – nepamainoma pagalba vaisingai tarnauti bažnyčioje ir visuomenėje trokštančiam krikščioniui. Nuolatinė šių studijų trukmė – 4 metai (120 kreditų). Daugiau apie programą skaitykite http://www.ebinstitutas.lt/tarnysts-diplomas

Trečioji pakopa – teologijos bakalaurą suteikiančios studijos. Bakalauro studijas baigę studentai yra išsamiai supažindinami su biblistikos, Bažnyčios istorijos ir misiologijos dalykais, istorinės, sistematinės ir pastoracinės teologijos pagrindais – akademine ir praktine teologijomis. Tai pastoracinės ir Dievo žodžio tarnystės keliu žengiantiems krikščionims pasitarnausianti programa. Nuolatinė šių studijų trukmė – 6 metai (180 kreditų). Daugiau apie programą skaitykite http://www.ebinstitutas.lt/teologijos-bakalauras

Žemesniųjų pakopų – Biblijos studijų sertifikato bei Tarnystės diplomo studijos yra integruotos į trečiosios, aukščiausios pakopos, studijų programos – teologijos bakalauro – studijas. Studentas, įstojęs į kurią nors iš dviejų žemesnių pakopų ir sėkmingai ją baigęs, gali pereiti į aukštesniąją.

Priėmimas į EBI vyksta žemiau nurodyta tvarka:

(1) Užpildžius stojančiojo anketą;

(2) Pateikus gyvenimo aprašymą;

(3) Pateikus dvi rekomendacijas.

Rekomendacijos pateikiamos elektroniniu paštu (skenuotos) arba paprastuoju paštu, adresais Gilužio g. 15, 06202 Vilnius arba Žeimių g. 7, 81494 Ginkūnai, Šiaulių rajonas. Jei dokumentai siunčiami paprastuoju paštu, pašto įstaigos spaudas, kuriame nurodyta išsiuntimo data, laikomas dokumentų pateikimo data.