TvarkaraščiaiVilniaus studijų centro 2018–2019 m. rudens semestro tvarkaraštis Vilnius tvarkarastis

Vilniaus studentų patogumui pateikiame 2018–2019 m. Vilniaus studijų centro rudens semestro dalykų kreditus 

„Pastoracinė teologija“ – 5.

„Misijų teologija“ – 4.

„Šventojo Rašto skaitymas ir aiškinimas“ – 5.

Šiaulių studijų centro 2018–2019 m. rudens semestro tvarkaraštis geguzegeguze