Dėstytojai


Gražina Bielousova, lektorė, LCC tarptautinis universitetas.
Išsilavinimas: anglų kalbos ir literatūros bakalauras, gretutinės studijos – teologija, LCC tarptautinis universitetas; teologijos magistras (MDiv), Djuko universitetas (Duke University Divinity School), JAV; doktorantė, Tarptautinė baptistų teologijos seminarija (International Baptist Theological Seminary), Čekijos Respublika.
Dalykai: „Akademinis rašymas“, „Senojo Testamento įvadas“, „Naujojo Testamento įvadas“, „Apaštalo Pauliaus gyvenimas ir laiškai“.

Doc. dr. Deimantas Karvelis, Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros docentas.
Išsilavinimas: Lietuvos edukologijos universitetas Istorijos fakultetas Istorijos mokytojas; humanitarinių mokslų daktaras.
Dalykai: „Krikščionybės istorija“, „Lokalinė protestantiškų konfesijų istorija Lietuvoje“, „Europos reformacija“.

Dr. Giedrius Markevičius, psichologas-psichoterapeutas, Bernardinų socialinių paslaugų centras; lektorius, Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas.
Išsilavinimas: klinikinės psichologijos magistras, socialinių mokslų daktaras, Vilniaus universitetas; įgyta psichoterapeuto kvalifikacija, Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas.
Dalykai: „Asmens pažinimas", „Savo pasaulio pažinimas“.

Darius Širvys, dekanas, EBI Vilniaus studijų centras; Vilnius krašto pastorius, krikščionių bendrija „Tikėjimo žodis"; pastorius, Vilniaus bažnyčia „Tikėjimo žodis"; teologijos pagrindų mokytojas, Vilniaus krikščionių mokykla.
Išsilavinimas: teologijos bakalauras, Evangelinis Biblijos institutas; humanitarinių mokslų magistras, Lietuvos edukologijos universitetas. 
Dalykai: „Šv. Rašto skaitymas ir interpretavimas", „Apologetika“ ir „Krikščionio dvasingumas“.

Henrikas Žukauskas, misionierius, Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga.

Išsilavinimas: muzikinio profilio dramos aktorius, Lietuvos muzikos akademija; Teologijos magistras, MTh (Master of Theology) Tarptautinė baptistų teologinė seminarija / Velso universitetas (International Baptist Theological Seminary / University of Wales); doktorantas, Tarptautinė baptistų teologinė seminarija / Laisvasis Universitetas, Amsterdamas (International Baptist Theological Seminary / Vrije Universiteit Amsterdam).

Dalykai: „Kristus ir atpirkimas“, „Trejybė“.

Ina Kamaitytė
Konfesija: Romos katalikų bažnyčia.
Išsilavinimas:  MA (pastoracija ir konsultavimas), Mennonite Brethren Biblical Seminary.
Dalykai: „Sielovados įvadas“.

Holger Lahayne

Konfesija: Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas.
Išsilavinimas: BTh., Neues Leben Seminary. 
Dalykai: „Krikščioniška etika“, „Istorinių tikėjimo išpažinimų įvadas“. 

Steponas Ribokas
Konfesija: Laisvųjų krikščionių bažnyčia.
Išsilavinimas:  MA, Providence Theological Seminary.
Dalykai: „Biblijos mokymo metodai“.

Romualdas Babarskas
Konfesija: Laisvųjų krikščionių bažnyčia.
Išsilavinimas: MCS (biblistika), Regent College.
Dalykai: „Sinoptinės evangelijos ir Apaštalų darbai“.

Virginija Dičiūtė

Konfesija: Romos katalikų bažnyčia.

Išsilavinimas: filologijos magistrė (lotynų ir senoji graikų kalbos), Vilniaus universitetas; magistro lygio Diploma in Jewish Studies , University of Oxford (Jungtinė Karalystė).

Dalykas: „Naujojo Testamento graikų kalbos pagrindai“.

Ričardas Pagojus
Konfesija: „Tikėjimo žodžio" bažnyčia.
Išsilavinimas: humanitarinių mokslų magistras, Vilniaus universitetas.
Dalykai: „Krikščioniškas švietimas“.

Ramūnas Jukna
Konfesija: „Tikėjimo žodžio" bažnyčia.
Išsilavinimas: psichologijos magistras, Vilniaus universitetas.
Dalykai: „Asmens pažinimas“.

Tomas Kristijonas Dičius

Konfesija: „Tikėjimo žodžio" bažnyčia.
Išsilavinimas:  teologijos bakalauras, Evangelinis Biblijos institutas.
Dalykai: „Teologijos įvadas“, „Evangelija ir kultūra“.

Pastaba: čia pateikiamas negalutinis EBI Vilniaus studijų centro dėstytojų ir dėstomų dalykų sąrašas.