Kviečiame į nuotraukų galeriją!

Studijų programos

Trys studijų pakopos

Biblinių studijų sertifikato programa skirta norintiems susipažinti su teologijos pagrindais.

Tarnystės diplomo programa suteikia reikiamus Šv. Rašto pažinimo ir praktinės teologijos pamatus norintiems vaisingai tarnauti savo bažnyčioje.

Teologijos bakalauro programa – aukščiausia EBI studijų pakopa, kurią baigusieji įgyja biblinį ir teologinį išsilavinimą pastoracinei ir Dievo žodžio tarnystei.

Mūsų vertybės

Vertybės, kurias puoselėjame

Dievas ir Jo Žodis

Dvasinis ugdymas ir akademinis išsilavinimas

Mokinystė

Evangelijos sklaida

Bendruomenė

Šeima

Naujienos

2018-05-30 12:25:43 Studentų priėmimas į Evangelinį Biblijos institutą 2018 m.

2018 m. birželio 4 d. – rugsėjo 5 d. vyksta papildomas studentų priėmimas į Evangelinį Biblijos institutą (EBI). Studentai yra priimami į Vilniaus ir Šiaulių studijų centrus. Papildomas priėmimas reiškia, kad nauji studentų kursai nebus sudaromi, stojantiesiems suteikiant galimybę įsilieti į jau vykstančias akademines programas.

plačiau

2018-05-19 20:02:42 Interviu su EBI bakalauru Vytautu Sajausku

Kalbino Rūta Puišytė, 2018 m. gegužė.

plačiau

2018-05-18 15:38:04 Vytautui Sajauskui suteiktas EBI bakalauras

2018 m. gegužės 12 d. EBI Šiaulių studijų centre vyko bakalauranto Vytauto Sajausko baigiamojo darbo gynimas. Darbo tema "Pagoniško baltų tikėjimo sąsajos su krikščioniška lietuvių liaudies religija". Nuotraukoje užfiksuotą gynimo akimirką rasite čia Vytautas Sajauskas

plačiau

2017-09-20 09:56:00 Naujas EBI rektorius ir diplomų teikimai

2017 m. rugsėjo 16 d. atvira Evangelinio Biblijos instituto paskaita prasidėjo ypatingai šventiškai – sveikinimų sulaukė net dvylika asmenų: naujasis EBI rektorius ir vienuolika studentų.

plačiau

2017-07-15 10:22:45 Studentų priėmimas į Evangelinį Biblijos institutą

2017 m. liepos 24 d. – rugsėjo 4 d. vyksta papildomas studentų priėmimas į Evangelinį Biblijos institutą (EBI). Studentai yra priimami į Vilniaus ir Šiaulių studijų centrus. Papildomas priėmimas reiškia, kad nauji studentų kursai nebus sudaromi, stojantiesiems suteikiant galimybę įsilieti į jau vykstančias akademines programas, įvadinius studijų dalykus išklausant atskirai.

plačiau

2016-09-29 11:37:10 Diskusija ir knygos „Moteris – ganytoja?“ pristatymas Šiauliuose

2016 m. spalio 29 d. 16 val. Šiaulių Polifonijos didžioji salė, Aušros al. 15.

plačiau

2016-03-23 07:19:06 Studentų priėmimas į EBI Šiaulių studijų centrą

Būsimų studentų priėmimas 2016 m. vyks tik Šiaulių studijų centre nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.   

plačiau

2016-02-16 06:29:32 Kviečiame laisvuosius klausytojus

Visus, norinčius pagilinti biblines ir teologines žinias, Evangelinis Biblijos institutas kviečia tapti 2015–2016 m. pavasario semestro laisvaisiais klausytojais. Laisvojo klausytojo statusas ypač palankus norintiems studijuoti, bet dėl šeimyninės padėties, darbo ar kitų priežasčių negalintiems atsiduoti dvejus, ketverius ar šešerius metus trunkančioms akademinėms EBI studijoms.

Laisvieji klausytojai neprivalo atlikti namų darbų, dalyvauti atsiskaitymuose ar laikyti egzaminus. Laisvieji klausytojai dalyvauja paskaitose, turi galimybę susipažinti su EBI dėstytojais, gali naudotis studijų medžiaga ir priemonėmis. Linkime, kad kažkam tokia pažintis tapų žingsniu link akademinių studijų, įgyjant vienos iš EBI siūlomų studijų programų sertifikatą arba diplomą.

Pavasario semestras EBI Šiaulių studijų centre prasidėjo vasario 12–13 d., Vilniaus studijų centre – vasario 20 d. Visus susidomėjusius kviečiame apsilankyti EBI svetainėje http://www.ebinstitutas.lt ir susipažinti su studentams ir laisviesiems klausytojams skirta informacija – dalykais, dėstytojais, sesijų datomis ir mokesčiais už studijas. Apsisprendusius tapti laisvaisiais klausytojais prašome užpildyti anketą http://www.ebinstitutas.lt/laisvuju-klausytoju-anketa

2015–2016 m. pavasario semestro Šiaulių ir Vilniaus studijų centrų tvarkaraščius rasite čia http://www.ebinstitutas.lt/tvarkarastis/tvarkarastis Vilniaus studijų centre galima pasirinkti „Naujojo Testamento įvadą“ (dėst. Gražina Bielousova), „Krikščionybės istoriją iki Reformacijos“ (dėst. dr. Deimantas Karvelis), „Krikščionišką etiką“ (dėst. Holgeris Lahayne), „Bažnyčios prigimtį ir tarnystes“ (dėst. Rimas Mikalauskas), „Socialinę etiką, valstybę ir konfliktų sprendimą“ (dėst. Holgeris Lahayne) ir „Krikščionišką švietimą“ (dėst. Ričardas Pagojus).

plačiau

2015-04-30 20:21:47 Studentų priėmimas į EBI

2015 m. birželio 15 d. – rugsėjo 4 d. vyksta studentų priėmimas į Evangelinį Biblijos institutą (EBI). 2015 m. studentai yra priimami tik į Vilniaus studijų centrą.

plačiau


2015-03-26 15:25:19 Studentų baigiamieji darbai

2015 m. vasario 6 d. EBI studijų centre vyko bakalaurantų baigiamųjų darbų gynimas. Baigiamuosius darbus apsigynė EBI Šiaulių studijų centro studentai Anželika Krikštaponienė MOTERIS, KAIP GANYTOJA, LIETUVOS EVANGELINĖSE BAŽNYČIOSE ir Tomas Dičius REFORMACIJOS TEOLOGINIŲ IDĖJŲ ĮTAKA VAKARŲ KULTŪROS POKYČIAMS. Baigiamieji darbai įvertinti puikiai. 

plačiau

2015-02-05 07:29:04 EBI dalyvavo akademinių vadovų seminare Minske

2014 m. pabaigoje Evangelinis Biblijos institutas prisijungė prie Tarptautinės evangelinio teologinio švietimo tarybos (ICETE) Akademinių vadovų programos. Tarptautinė evangelinio teologinio švietimo taryba vienija devynias regionines teologijos mokyklų akreditacijos asociacijas – Afrikos, Azijos, Karibų, Europos, Eurazijos, Lotynų Amerikos, Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos, Šiaurės Amerikos bei Pietų Ramiojo vandenyno. Evangelinis Biblijos institutas yra Eurazijos akreditacijos asociacijos narys.

plačiau

2014-11-20 05:19:01 E-AAA vizitas EBI ir instituto dvidešimtmetis

2014 m. Evangelinis Biblijos institutas pažymi savo dvidešimtmetį. Institutas buvo įkurtas 1994 m. – kaip teologinį išsilavinimą teikianti Lietuvos krikščioniško fondo programa. Ilgainiui keitėsi programos pavadinimas ir turinys, programos dėstymo vieta.

plačiau

2014-11-20 05:00:14 Interviu su EBI rektoriumi Valdu Vaitkevičiumi

Šiais metais Evangelinis Biblijos institutas mini dvidešimties veiklos Lietuvoje metų sukaktį. Siūlome Henriko Žukausko interviu su Evangelinio Biblijos instituto rektoriumi Valdu Vaitkevičiumi, spausdintą žurnale „Gyvieji šaltiniai“.

Evangelinis Biblijos institutas (EBI) veikia jau ne vienerius metus. Kokios minties vedini EBI buriasi evangelinių bažnyčių žmonės? Kaip įvardintumėte EBI dvasinę kryptį, kaip apibūdintumėte EBI veidą?

Evangelinis Biblijos institutas – anksčiau kaip Lietuvos krikščioniško fondo programa, o nuo 2012 m. kaip viešoji įstaiga – Lietuvoje veikia tikrai ne vienerius metus. Šiais metais pažymimas nedidelis EBI veiklos jubiliejus – 20 metų. Pirmoji EBI teologinio lavinimo programa buvo pasiūlyta 1994 m. Klaipėdoje Evangelikų baptistų bažnyčioje (Vytauto g. 38), po vienerių metų perkelta į Šiaulius, o nuo 1997 m. į Ginkūnus (Žeimių g. 7, Šiaulių r.).

Šiandien Evangeliniame Biblijos institute veikia du studijų centrai - Šiauliuose ir Vilniuje, – siūlantys trijų pakopų studijų programas: Biblinių studijų sertifikato, Tarnystės diplomo ir Teologijos bakalauro. Evangeliniame Biblijos institute buriasi evangelinių bažnyčių tikintieji, kurie nori vaisingai tarnauti savo bažnyčioje ir todėl siekia įgyti Šventojo Rašto pažinimo ir praktinės teologijos pagrindus. O EBI pirmiausia stengiasi išgirsti evangelinių bažnyčių teologinio mokymo poreikius ir antra, tinkamai atliepti juos. Taigi siekiame, kad EBI kuo veiksmingiau padėtų ugdyti brandžias asmenybes, pasirengusias tarnauti krašto evangelinėse bendruomenėse ir krikščioniškose organizacijose.

Dvasine prasme palankiausias EBI burėms vėjas – bažnyčių poreikių vėjas. Kryptį duoda Europos evangelikų aljanso tikėjimo išpažinimas (šiuo metu vyksta diskusijos tarp EBI steigėjų; tikiuosi, kad greitai EBI priims šį tikėjimo išpažinimą), o „vėją į bures“ – evangelinės bažnyčios.

Kokią matote evangelinių bažnyčių ateitį Lietuvoje? Kokį vaidmenį jos gali atlikti visuomenėje ir kaip EBI gali prie to prisidėti?

Įdomus klausimas. Pats labai norėčiau pamatyti, kaip atrodys evangelinės bažnyčios ateityje. Evangelinės bažnyčios savo genome turi neįkainojamos kokybės geną - prisirišimą prie Dievo žodžio. Šis genas neleidžia „išsigimti organizmui“. Priimtas Dievo žodis gali daryti didelę įtaką visuomenei. Ne išimtis ir Lietuva, priklausanti Europos Sąjungai, kurioje kai kurios Rašto vertybės nuvertintos. Šventajame Rašte randame pasakojimą apie karalių Jošiją (2 Kar 22–23), kuris, Dievo Žodžio sukrėstas, įsipareigojo laikytis Viešpaties paliepimų, surašytų Įstatyme. Kas atsitiko karalystėje? Įvyko dideli teigiami pokyčiai. Raštas labai aukštai įvertino karaliaus Jošijo darbus: „Iki jo nebuvo kito karaliaus, kaip jis atsidavusio VIEŠPAČIUI [...] nei po jo neatsirado nė vieno tokio kaip jis“ (2 Kar 23,25).

Bažnyčios misija - laikytis įsipareigojimo Dievo žodžiui. EBI šiame sandoros kelyje galėtų būti geru pagalbininku bažnyčiai.

Žmonės vis atidžiau renkasi, ką mokytis – pasiūla didžiulė, žiūrima ne tik į Lietuvą. Kaip EBI mato savo vaidmenį akademiniame žemėlapyje? Ar bus siekiama įsitvirtinti akademiškai, siekti diplomų pripažinimo?

Manau, paminėjote labai gerus dalykus: žmonės atidžiai renkasi, ką mokytis; jie svarsto, kur eiti, kokią mokyklą pasirinkti. Ir tai, kad pasiūla didžiulė, yra gerai.

Kažkas yra pasakęs, kad nėra laiko skaityti geras knygas, reikia skaityti pačias geriausias. Apie teologijos mokyklą taip pat pasakyčiau, kad reikia rinktis pačią geriausią. Nėra laiko bandyti vienoje, paskui kitoje.

Iš Lietuvoje veikiančių teologijos mokyklų, teikiančių biblinį ir teologinį išsilavinimą, EBI – viena iš geriausių. Kuo ji ypatinga? Čia žmogus gali išbandyti savo akademinius gebėjimus studijuodamas lietuvių kalba, galbūt atrasti savo dvasines dovanas, pamatyti evangelinių bažnyčių įvairovę, įgyti teologinių žinių. Tačiau svarbiausia, kad visa tai žmogus gali išgyventi ir patirti gyvendamas įprastą gyvenimą, t. y. nepalikdamas šeimos, namų, darbo, bažnyčios.

Norintiems įgyti aukštesnį akademinį laipsnį (teologijos magistro ar daktaro) reikės žengti drąsų žingsnį ir ieškotis mokymo įstaigos kitose šalyse.

EBI siekia akredituoti šešerių metų Teologijos bakalauro programą su dviem specializacijomis (Pastoracinė tarnystė ir Krikščioniška tarnystė) Eurazijos teologijos mokyklų akreditacijos asociacijoje (EAAA – Euro-Asian Accrediting Association). Ar EBI sieks įsitvirtinti akademiškai ir sieks valstybinio diplomų pripažinimo, priklausys nuo EBI dalininkų ir EBI Tarybos valios.

Ar ir jei taip, tai kaip EBI mato galimybę bendrauti su kitų išpažinimų krikščioniškomis seminarijomis, mokyklomis, universitetais Lietuvoje, ar to sieks?

Vienu ar kitu atveju, EBI pagal galimybes bendradarbiauja ir bendradarbiaus su įvairiomis krikščioniškomis, taip pat ir su sekuliariomis institucijomis abiem pusėms naudingomis sąlygomis, jeigu tai padės siekti įstatuose patvirtintų Instituto veiklos tikslų ir neprieštaraus EBI Tarybos patvirtintai programai bei netrikdys mokymo proceso.

Koks būtų didžiausias iššūkis EBI dabartiniame raidos etape? Kokių maldų labiausiai reikia?

Šiuo metu vykdome dokumentų analizę ir visus reikalingus parengiamuosius darbus, susijusius su EAAA akreditacija. Ką tai reiškia? Akreditacija – tai darbo kokybės vertinimas pagal daugybę kriterijų; tai būtinas žingsnis siekiant vaidmens ar vietos akademiniame žemėlapyje.

Maldos reikmė: kad siekdami EBI mokymo kokybės vertinimo, galbūt keldami akademinius reikalavimus EBI, nepamirštume, jog visa tai darome dėl bažnyčių, kurios siųs savo studentus. EBI misija – pirmiausia tarnauti evangelinėms bažnyčioms Lietuvoje.

plačiau

2014-10-24 08:43:42 Pirmiesiems EBI Vilniaus studijų centro absolventams įteikti sertifikatai

2012 metais Vilniuje pradėjo veikti Evangelinio Biblijos instituto Vilniaus studijų centras. Tais pačiais metais institutas stojantiesiems pasiūlė trijų pakopų studijų programas – Biblijos studijų sertifikato, Tarnystės diplomo ir Teologijos bakalauro. Pirmąją pakopą, dvejų metų nuolatinės trukmės Biblijos studijų sertifikato programą, 2014-ųjų vasarą baigė aštuoni Evangelinio Biblijos instituto Vilniaus studijų centro studentai. Tai Giedrius Ažukas, Artūras Baltakis, Gintautas Gruzdys, Inga Jonienė, Jūratė Kamarauskienė, Elena Kaminskienė, Miroslavas Krasovskis ir Gedvydas Valatka.

plačiau

2014-05-14 10:32:22 Sielovados tarnystės seminaras

2014 m. birželio 7 d. Evangelinis Biblijos institutas kviečia į seminarą „Sielovados tarnystės įvadas“. Pagrindinė seminaro pranešėja – Ina Kamaitytė, LCC tarptautinio universiteto ir Evangelinio  Biblijos instituto lektorė. Seminaro vieta: Vilniaus bažnyčia „Tikėjimo žodis“, Gilužio g. 15, Vilnius.

plačiau

2014-04-29 09:35:43 Priėmimas į Evangelinio Biblijos instituto studijų programas 2014 m.

2014 m. birželio 2 d. – rugpjūčio 12 d. Evangelinis Biblijos institutas (EBI) vykdo studentų priėmimą. 2014 m. priėmimas vyksta tik į Šiaulių studijų centrą.

plačiau

2013-08-08 15:08:27 Kviečiame laisvuosius klausytojus

Visus, norinčius pagilinti biblines ir teologines žinias, Evangelinis Biblijos institutas kviečia tapti 2013–2014 m.m. pavasario semestro laisvaisiais klausytojais. Laisvojo klausytojo statusas ypač palankus norintiems studijuoti, bet dėl šeimyninės padėties, darbo ar kitų priežasčių negalintiems atsiduoti dvejus, ketverius ar šešerius metus trunkančioms akademinėms EBI studijoms. 

plačiau

2012-10-03 22:56:43 EBI Vilniaus studijų centre prasidėjo mokslo metai


2012 m. rugsėjo 29 d. įvyko Evangelinio Biblijos instituto Vilniaus studijų centro atidarymas ir prasidėjo pirmoji sesija. Viso į Evangelinį Biblijos institutą šiemet įstojo 50 studentų. Vilniaus studijų centras, kuris įsikūrė bažnyčios Tikėjimo žodis patalpose, priėmė 39, o Šiaulių studijų centras - 11 naujų studentų.

plačiau

2012-08-21 16:17:21 Naujų mokslo metų pradžia

2012–2013 mokslo metais į Evangelinį Biblijos institutą įstojo 50 studentai. Šiaulių studijų centras priėmė 11, Vilniaus – 39 studentus. Tai tikintieji iš „Tikėjimo žodžio“, Laisvųjų krikščionių, Evangelikų reformatų, Evangelikų liuteronų, Katalikų ir Miesto (Klaipėda) bažnyčių. Pirmoji 2012–2013 mokslo metų rudens semestro sesija Šiauliuose įvyko rugsėjo 14 d. Vilniuje studijos prasidėjo rugsėjo 29 d.

plačiau

2012-08-12 20:20:06 Evangelinis Biblijos institutas – pažinti, atrasti, tarnauti

Siūlome Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ laikraščio „Ganytojas“ rugpjūčio 8 dienos numeryje pasirodžiusį interviu su EBI Vilniaus studijų centro dekanu, Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ vyr. pastoriumi dr. Giedriumi Saulyčiu.

plačiau

2012-03-14 17:57:08 EBI užregistruotas kaip juridinis asmuo

2012 m. kovo 7 d. Registrų centras įregistravo viešąją įstaigą Evangelinį Biblijos institutą.

plačiau

2012-01-28 17:02:22 Evangelinis Biblijos institutas plečiasi ir stiprina akademinį sektorių

EBI steigėjais tapo trys Lietuvos evangelinės bendrijos: Krikščionių bendrija Tikėjimo žodis, Laisvųjų krikščionių bažnyčia, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas ir Lietuvos krikščioniškas fondas. Instituto dalininkais yra ir trys užsienio misijos: Broliškųjų menonitų misija (Mennonite Brethren Mission), Kontaktmisija (Kontaktmission), Rytų Menonitų misijų ir labdaros valdyba (Eastern Mennonite Board of Missions and Charities). Ateityje dalininkų skaičius gali augti.

plačiau

Studentų dėmesiui!

Parama institutui

Nuoširdžiai dėkojame už paramą institutui!

Tvarkaraščiai

Čia rasite Evangelinio Biblijos instituto tvarkaraščius

Parama

Aukų už studijas tikimės sulaukti iki antrosios kiekvieno semestro sesijos.