Studijų programos

EBI studijų programos skirtos ugdyti ir lavinti bažnyčių tarnautojus bei visiems krikščionims, norintiems geriau pažinti Šventąjį Raštą ir savo pašaukimą Kristuje. Kadangi daugelis iš jų jau tarnauja savo bendruomenėse, dirba ar dėl kitų priežasčių negali atsidėti dieninėms studijoms, siūlome nuotolinį – modulinį studijų modelį, kuriame dera savarankiškos studijos ir intensyvios dėstytojų vedamos sesijos, vykstančios EBI studijų centruose Vilniuje ir Šiauliuose kartą per mėnesį.

Biblijos studijų sertifikato programa

Biblijos studijų sertifikato programa (60 ECTS kreditų) supažindina studentus su Šventojo Rašto analizės ir krikščioniškos teologijos pagrindais. Šios studijų programos paskirtis – pagilinti krikščioniško tikėjimo ir Šventojo Rašto pažinimą per įvadinius Senojo ir Naujojo Testamentų ir krikščioniškos teologijos dalykus.

Kam skirta ši programa?

 • Kiekvienam krikščioniui, siekiančiam praturtinti save ir savo bendruomenę Dievo žodžio pažinimu.
 • Universitetų studentams, norintiems praplėsti savo studijas teologinėmis žiniomis.
 • Krikščionims – įvairių profesinių sričių specialistams (menininkams, verslininkams ir kitiems), ieškantiems sąsajų tarp savo profesinės veiklos ir tikėjimo.

Kiek laiko trunka studijos?

Viso krūvio Biblijos studijų sertifikato programa trunka dvejus metus (keturis semestrus). Jei studentai nenori ar negali mokytis visu krūviu, programa baigiama surinkus pakankamą kreditų skaičių.

Programos tikslai

Esminis Biblijos studijų sertifikato programos tikslas – suteikti Šventojo Rašto pažinimo ir teologijos pagrindus, padėsiančius integruoti tikėjimą į kasdienį gyvenimą, darbą ir tarnystę.

Kaip mes to siekiame?

 • Derindami akademinės ir praktinės teologijos studijas.
 • Gilindamiesi į Bibliją, krikščionišką tradiciją, krikščioniško dvasingumo ir bažnyčios tarnystės pagrindus.
 • Mokydamiesi drauge su studentais iš skirtingų konfesijų.
 • Taikydami įgytas žinias praktikoje.

 

Tarnystės diplomo programa

Tarnystės diplomo programa (120 ECTS kreditų) suteikia studentams žinių ir įgūdžių, reikalingų tarnaujant vietinėse bendruomenėse. Šios programos studentai yra išsamiai supažindinami ne tik su Šventojo Rašto ir krikščioniškos teologijos dalykais, bet ir su praktine teologija.

Kam skirta ši programa?

 • Įvairių bažnyčios tarnavimų vadovams.
 • Jaunimo, vaikų, paauglių bei kitų bažnyčios programų tarnautojams.
 • Aktyviai bažnyčioje tarnaujantiems žmonėms.
 • Krikščioniškų organizacijų darbuotojams ir savanoriams.

Kiek laiko trunka studijos?

Viso krūvio Tarnystės diplomo studijos trunka ketverius metus (aštuonis semestrus). Jei studentai nenori ar negali mokytis visu krūviu, studijos baigiamos surinkus pakankamą kreditų skaičių.

Programos tikslai

Esminis Tarnystės diplomo programos tikslas – išugdyti bažnyčios tarnautojus, turinčius tvirtus biblinių ir teologinių žinių pagrindus bei gebančius taikyti savo žinias įvairiose bažnyčios tarnavimo laukuose.

 

Kaip mes to siekiame?

 • Gilindami akademinės ir praktinės teologijos žinias bei taikydami jas bažnyčios gyvenime.
 • Stebėdami ir vertindami tarnystę bažnyčioje pagal įgytas teologines ir biblines žinias.
 • Per paskaitas ir praktiką ugdydami asmenines kompetencijas ir gebėjimus, reikalingus efektyviai tarnystei.
 • Mokydamiesi iš skirtingoms konfesijoms priklausančių ir įvairiose srityse tarnaujančių dėstytojų ir studentų.

Teologijos bakalauro programa

Teologijos bakalauro programa (180 ECTS kreditų) suteikia teologinį išsilavinimą, apimantį akademinę ir praktinę teologiją. Teologijos bakalauro programa išsamiai supažindina studentus su biblistikos, istorinės, sistematinės ir pastoracinės teologijos pagrindais, gilina Bažnyčios istorijos ir misiologijos žinias.

Kam skirta ši programa?

 • Evangelinių bendruomenių pastoriams ir kunigams bei ketinantiems jais tapti.
 • Bažnyčių tarnautojams, pamokslininkams ir diakonams.
 • Krikščioniškų organizacijų vadovams ir darbuotojams.
 • Krikščionims, siekiantiems išsamaus teologinio pažinimo, suteikiančio pamatą tolesnėms teologijos studijoms.

Kiek laiko trunka studijos?

Viso krūvio Teologijos bakalauro studijų programa trunka šešerius metus (dvylika semestrų). Jei studentai nenori ar negali mokytis visu krūviu, studijos baigiamos surinkus 180 kreditų.

Programos tikslai

Esminis Teologijos bakalauro programos tikslas – suteikti išsamų ir visapusišką teologinį išsilavinimą, apimantį akademinės ir praktinės teologijos žinias bei įgūdžius, reikalingus tolesnėms studijoms ar tarnystei bažnyčiose.

 

Kaip mes to siekiame?

 • Lavindami Šventojo Rašto analizės ir interpretacijos įgūdžius savarankiškam akademiniam ir pastoraciniam darbui (egzegezės ir hermeneutikos mokslai).
 • Studijuodami iškiliausių evangelikų teologų tekstus bei įsitraukdami į teologinį diskursą per diskusijas ir rašto darbus.
 • Gilindamiesi į istorinį, kultūrinį, socialinį ir bažnytinį kontekstą, kuriame gimė svarbiausios teologinės idėjos, bei analizuodami teologinės ir sekuliarios minties tarpusavio sąveikas.
 • Studijuodami Bažnyčios tarnysčių – misijos, evangelizacijos, pastoracinės ir kitų – prigimtį, modelius ir raidą.
 • Praktiškai taikydami įgytas žinias akademiniame, bažnytiniame ir kultūriniame kontekstuose.

Laisvieji klausytojai

Asmeninio tobulėjimo tikslais norintiems lankyti vieną ar kitą dėstomą dalyką, tokia galimybė sudaroma, suteikiant laisvojo klausytojo statusą.

 

 • Laisvieji klausytojai kartu su kitais studentais dalyvauja paskaitose, tačiau namų darbus ir kitas užduotis atlieka savo nuožiūra.
 • Laisviesiems klausytojams kreditai už dėstomą kursą nesuteikiami.