Evangelinis Biblijos institutas (EBI) teikia biblinį ir teologinį išsilavinimą, siekdamas padėti krikščionims bręsti dvasiškai Kristuje ir įgyti įgūdžių, reikalingų tarnaujant savo bendruomenėse bei skelbiant ir ginant Evangeliją.

2024 rudens semestre dėstomi dalykai:

Tarp dviejų testamentų. Naujojo Testamento istorinis ir religinis kontekstas (dėst. Romualdas Babarskas) 

Pradžios 1-4. Dievas ir žmogus, sukūrimas ir evoliucija, mokslas ir tikėjimas (dėst. Holger Lahayne) 

Tarnystės mokykla

Biblinių pagrindų kursas evangelinių bažnyčių tarnautojams

2024 m. rudens semestro STUDIJŲ DALYKAS:
Biblinio evangelizavimo pagrindai. Kaip paskelbti Gerąją Naujieną kitiems? (dėst. Steponas Davidavičius ir Sigita Makčinskienė)

REGISTRUOTIS į Tarnystės mokyklą

2024 rudens sesijos

I sesija – rugsėjo 14 d.
II sesija – spalio 12 d.
III sesija – lapkričio 16 d. 
IV sesija – gruodžio 14 d.

Kiti dėstomi dalykai

Tarp dviejų testamentų. Naujojo Testamento istorinis ir religinis kontekstas (dėst. Romualdas Babarskas)

Pradžios 1-4. Dievas ir žmogus, sukūrimas ir evoliucija, mokslas ir tikėjimas (dėst. Holger Lahayne)

Apie studijas

Šiuo metu EBI nėra aukštoji mokykla (universitetas arba kolegija) ir nesuteikia LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto aukštojo mokslo diplomo.

Evangelinis Biblijos institutas priklauso Tarptautinei evangelinės teologijos švietimo tarybai ICETE (International Council for Evangelical Theological Educationhttp://www.icete-edu.org/).

EBI skatina teologiškai mąstyti, ugdo evangelinę savimonę, padedančią kritiškai vertinti įvairius reiškinius bažnyčioje bei kultūroje ir sykiu jas keisti Dievo šlovei.

EBI studentai ir dėstytojai priklauso įvairioms Lietuvos evangelinėms bendruomenėms, tačiau puoselėja ekumeninę laikyseną.

Šventąjį Raštą laikome aukščiausiu autoritetu gyvenime, studijose ir bendruomenėje. Biblija yra pamatas, kuriuo remiasi instituto programos, tarpusavio santykiai ir mūsų pasaulėžiūra.

Asmeninio tobulėjimo tikslais norintiems lankyti vieną ar kitą dėstomą dalyką ir nebūti studentu, tokia galimybė sudaroma, suteikiant laisvojo klausytojo statusą.