Evangelinis Biblijos institutas (EBI) teikia biblinį ir teologinį išsilavinimą, siekdamas padėti krikščionims bręsti dvasiškai Kristuje ir įgyti įgūdžių, reikalingų tarnaujant savo bendruomenėse bei skelbiant ir ginant Evangeliją.

2022 pavasario semestre dėstomi dalykai:

Kaip studijuoti Bibliją grupelėje, kad norėčiau susitikti dar kartą?  (dėst. Steponas Davidavičius  ir dėst. Sigita Makčinskienė) 

Vyrai ir moterys bažnyčioje (dėst. Holger Lahayne)

Bažnyčios prigimtis ir misija (Ekleziologijos pagrindai (dėst. Vaidotas Ickys)

 

daugiau žr. https://www.facebook.com/ebinstitutas

 

 Tarnystės mokykla

Biblinių pagrindų kursas evangelinių bažnyčių tarnautojams

2022 m. pavasario semestro STUDIJŲ DALYKAS:
Kaip studijuoti Bibliją grupelėje, kad norėčiau susitikti dar kartą? 

REGISTRUOTIS į Tarnystės mokyklą

2022 pavasario sesijos

I sesija – vasario 19 d.
II sesija – kovo 19 d.
III sesija – balandžio 30 d. (atnaujinta)
IV sesija – gegužės 14 d.

Kiti dėstomi dalykai

Vyrai ir moterys bažnyčioje (dėst. Holger Lahayne)
Bažnyčios prigimtis ir misija (Ekleziologijos pagrindai) (dėst. Vaidotas Ickys)

Apie studijas

Šiuo metu EBI nėra aukštoji mokykla (universitetas arba kolegija) ir nesuteikia LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto aukštojo mokslo diplomo.

Evangelinis Biblijos institutas priklauso Tarptautinei evangelinės teologijos švietimo tarybai ICETE (International Council for Evangelical Theological Educationhttp://www.icete-edu.org/).

EBI skatina teologiškai mąstyti, ugdo evangelinę savimonę, padedančią kritiškai vertinti įvairius reiškinius bažnyčioje bei kultūroje ir sykiu jas keisti Dievo šlovei.

EBI studentai ir dėstytojai priklauso įvairioms Lietuvos evangelinėms bendruomenėms, tačiau puoselėja ekumeninę laikyseną.

Šventąjį Raštą laikome aukščiausiu autoritetu gyvenime, studijose ir bendruomenėje. Biblija yra pamatas, kuriuo remiasi instituto programos, tarpusavio santykiai ir mūsų pasaulėžiūra.

Asmeninio tobulėjimo tikslais norintiems lankyti vieną ar kitą dėstomą dalyką ir nebūti studentu, tokia galimybė sudaroma, suteikiant laisvojo klausytojo statusą.