Evangelinis Biblijos institutas (EBI) teikia biblinį ir teologinį išsilavinimą, siekdamas padėti krikščionims bręsti dvasiškai Kristuje ir įgyti įgūdžių, reikalingų tarnaujant savo bendruomenėse bei skelbiant ir ginant Evangeliją.

2023 rudens semestre dėstomi dalykai:

Istorinių tikėjimo išpažinimų įvadas                                                     (dėst. Holger Lahayne) 

Skaitome Apreiškimo knygą                                                                (dėst. Romualdas Babarskas) 

 Tarnystės mokykla

Biblinių pagrindų kursas evangelinių bažnyčių tarnautojams

2023 m. rudens semestro STUDIJŲ DALYKAS:
Biblinio konsultavimo pagrindai II 

REGISTRUOTIS į Tarnystės mokyklą

2023 rudens sesijos

I sesija – rugsėjo 16 d.
II sesija – spalio 14 d.
III sesija – lapkričio 18 d. 
IV sesija – gruodžio 16 d.

Kiti dėstomi dalykai

Istorinių tikėjimo išpažinimų įvadas (dėst. Holger Lahayne)                                     

Skaitome Apreiškimo knygą (dėst. Romualdas Babarskas)                                                         

Apie studijas

Šiuo metu EBI nėra aukštoji mokykla (universitetas arba kolegija) ir nesuteikia LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto aukštojo mokslo diplomo.

Evangelinis Biblijos institutas priklauso Tarptautinei evangelinės teologijos švietimo tarybai ICETE (International Council for Evangelical Theological Educationhttp://www.icete-edu.org/).

EBI skatina teologiškai mąstyti, ugdo evangelinę savimonę, padedančią kritiškai vertinti įvairius reiškinius bažnyčioje bei kultūroje ir sykiu jas keisti Dievo šlovei.

EBI studentai ir dėstytojai priklauso įvairioms Lietuvos evangelinėms bendruomenėms, tačiau puoselėja ekumeninę laikyseną.

Šventąjį Raštą laikome aukščiausiu autoritetu gyvenime, studijose ir bendruomenėje. Biblija yra pamatas, kuriuo remiasi instituto programos, tarpusavio santykiai ir mūsų pasaulėžiūra.

Asmeninio tobulėjimo tikslais norintiems lankyti vieną ar kitą dėstomą dalyką ir nebūti studentu, tokia galimybė sudaroma, suteikiant laisvojo klausytojo statusą.