Evangelinis Biblijos institutas (EBI) teikia biblinį ir teologinį išsilavinimą, siekdamas padėti krikščionims bręsti dvasiškai Kristuje ir įgyti įgūdžių, reikalingų tarnaujant savo bendruomenėse bei skelbiant ir ginant Evangeliją.

Dėmesio! Vasario 15 d. (I pavasario sesijos metu) 13.00 – 15.00 val. vyks studentų diplominių darbų gynimas: 

Birutė Venteraitienė „Reformatoriškosios vertybės Mikalojaus Radvilos Juodojo Tikėjimo išpažinime, vadovas dr. Deimantas Karvelis

Miroslavas Krasovskis, „Evangelija ir Įstatymas liuteroniškose giesmėse“, vadovas dėst. Holger Lahayne   

Maloniai kviečiame dalyvauti!

 

 

 

Tarnystės mokykla

Biblinių pagrindų kursas evagelinių bažnyčių tarnautojams

2019 m. rudens semestro STUDIJŲ DALYKAS
Kaip skaityti Bibliją atperkančios Dievo malonės šviesoje ir gėrėtis Kristumi kiekviename jos puslapyje

REGISTRUOTIS į Tarnystės mokyklą

2020 pavasario sesijos

I sesija – vasario 15 d.
II sesija – kovo 21 d.
III sesija – balandžio 18 d.
IV sesija – gegužės 16 d.

Kiti dėstomi dalykai

Senojo Testamento įvadas (dėst. Romualdas Babarskas)
Kristologija (dėst. Holger Lahayne)

Apie studijas

Šiuo metu EBI nėra aukštoji mokykla (universitetas arba kolegija) ir nesuteikia LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto aukštojo mokslo diplomo.

Evangelinis Biblijos institutas priklauso Tarptautinei evangelinės teologijos švietimo tarybai ICETE (International Council for Evangelical Theological Educationhttp://www.icete-edu.org/).

EBI skatina teologiškai mąstyti, ugdo evangelinę savimonę, padedančią kritiškai vertinti įvairius reiškinius bažnyčioje bei kultūroje ir sykiu jas keisti Dievo šlovei.

EBI studentai ir dėstytojai priklauso įvairioms Lietuvos evangelinėms bendruomenėms, tačiau puoselėja ekumeninę laikyseną.

Šventąjį Raštą laikome aukščiausiu autoritetu gyvenime, studijose ir bendruomenėje. Biblija yra pamatas, kuriuo remiasi instituto programos, tarpusavio santykiai ir mūsų pasaulėžiūra.

Asmeninio tobulėjimo tikslais norintiems lankyti vieną ar kitą dėstomą dalyką ir nebūti studentu, tokia galimybė sudaroma, suteikiant laisvojo klausytojo statusą.