Evangelinis Biblijos institutas (EBI) teikia biblinį ir teologinį išsilavinimą, siekdamas padėti krikščionims bręsti dvasiškai Kristuje ir įgyti įgūdžių, reikalingų tarnaujant savo bendruomenėse bei skelbiant ir ginant Evangeliją.

2021 pavasario semestre dėstomi dalykai:

Kaip pamokslauti išliekant ištikimu Biblijai ir aktualiu klausytojui? (dėst. Darius Širvys) 

Naujojo Testamento graikų kalbos pagrindai (dėst. Virginija Dičiūtė)

Biblijos interpretavimo pagrindai (dėst. Holger Lahayne)

Gegužės 15 d. paskaitos vyks gyvai!

12.30 – 13.30 vyks diplomų teikimo šventė,

daugiau žr. https://www.facebook.com/ebinstitutas

 

 

Tarnystės mokykla

Biblinių pagrindų kursas evangelinių bažnyčių tarnautojams

2021 m. pavasario semestro STUDIJŲ DALYKAS
Kaip pamokslauti išliekant ištikimu Biblijai ir aktualiu klausytojui?

REGISTRUOTIS į Tarnystės mokyklą

2021 pavasario sesijos

I sesija – vasario 20 d.
II sesija – kovo 20 d.
III sesija – balandžio 17 d.
IV sesija – gegužės 15 d.

Kiti dėstomi dalykai

Naujojo Testamento graikų kalbos pagrindai (dėst. Virginija Dičiūtė)
Biblijos interpretavimo pagrindai (dėst. Holger Lahayne)

Apie studijas

Šiuo metu EBI nėra aukštoji mokykla (universitetas arba kolegija) ir nesuteikia LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto aukštojo mokslo diplomo.

Evangelinis Biblijos institutas priklauso Tarptautinei evangelinės teologijos švietimo tarybai ICETE (International Council for Evangelical Theological Educationhttp://www.icete-edu.org/).

EBI skatina teologiškai mąstyti, ugdo evangelinę savimonę, padedančią kritiškai vertinti įvairius reiškinius bažnyčioje bei kultūroje ir sykiu jas keisti Dievo šlovei.

EBI studentai ir dėstytojai priklauso įvairioms Lietuvos evangelinėms bendruomenėms, tačiau puoselėja ekumeninę laikyseną.

Šventąjį Raštą laikome aukščiausiu autoritetu gyvenime, studijose ir bendruomenėje. Biblija yra pamatas, kuriuo remiasi instituto programos, tarpusavio santykiai ir mūsų pasaulėžiūra.

Asmeninio tobulėjimo tikslais norintiems lankyti vieną ar kitą dėstomą dalyką ir nebūti studentu, tokia galimybė sudaroma, suteikiant laisvojo klausytojo statusą.