Evangelinis Biblijos institutas (EBI) teikia biblinį ir teologinį išsilavinimą, siekdamas padėti krikščionims bręsti dvasiškai Kristuje ir įgyti įgūdžių, reikalingų tarnaujant savo bendruomenėse bei skelbiant ir ginant Evangeliją.

2024 pavasario semestre dėstomi dalykai:

Biblija ir ateitis: pasaulio pabaigos ir amžinybės scenarijus      (dėst. Tomas Dičius) 

Technologijų etika                                                                            (dėst. Holger Lahayne) 

     

Tarnystės mokykla

Biblinių pagrindų kursas evangelinių bažnyčių tarnautojams

2024 m. pavasario semestro STUDIJŲ DALYKAS:
Biblijos apologetika (dr. Laurynas Jacevičius)

REGISTRUOTIS į Tarnystės mokyklą

2024 pavasario sesijos

I sesija – vasario 24 d.
II sesija – kovo 23 d.
III sesija – balandžio 13 d. 
IV sesija – gegužės 18 d.

Kiti dėstomi dalykai

Biblija ir ateitis: pasaulio pabaigos ir amžinybės scenarijus  (dėst. Tomas Dičius)                                   

Technologijų etika  (dėst. Holger Lahayne)                                                     

Apie studijas

Šiuo metu EBI nėra aukštoji mokykla (universitetas arba kolegija) ir nesuteikia LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto aukštojo mokslo diplomo.

Evangelinis Biblijos institutas priklauso Tarptautinei evangelinės teologijos švietimo tarybai ICETE (International Council for Evangelical Theological Educationhttp://www.icete-edu.org/).

EBI skatina teologiškai mąstyti, ugdo evangelinę savimonę, padedančią kritiškai vertinti įvairius reiškinius bažnyčioje bei kultūroje ir sykiu jas keisti Dievo šlovei.

EBI studentai ir dėstytojai priklauso įvairioms Lietuvos evangelinėms bendruomenėms, tačiau puoselėja ekumeninę laikyseną.

Šventąjį Raštą laikome aukščiausiu autoritetu gyvenime, studijose ir bendruomenėje. Biblija yra pamatas, kuriuo remiasi instituto programos, tarpusavio santykiai ir mūsų pasaulėžiūra.

Asmeninio tobulėjimo tikslais norintiems lankyti vieną ar kitą dėstomą dalyką ir nebūti studentu, tokia galimybė sudaroma, suteikiant laisvojo klausytojo statusą.