Evangelinis Biblijos institutas (EBI) teikia biblinį ir teologinį išsilavinimą, siekdamas padėti krikščionims bręsti dvasiškai Kristuje ir įgyti įgūdžių, reikalingų tarnaujant savo bendruomenėse bei skelbiant ir ginant Evangeliją.

2022 rudens semestre dėstomi dalykai:

Apaštalo Pauliaus laiškai  (dėst. Romualdas Babarskas) 

Valstybė, karas ir taikdarystė (dėst. Holger Lahayne)

 

 

 

 Tarnystės mokykla

Biblinių pagrindų kursas evangelinių bažnyčių tarnautojams

2022 m. rudens semestro STUDIJŲ DALYKAS:
Kaip pradėjus Dvasia nebaigti kūnu? Teisumo tarnavimo pagrindai

REGISTRUOTIS į Tarnystės mokyklą

2022 rudens sesijos

I sesija – rugsėjo 17 d.
II sesija – spalio 15 d.
III sesija – lapkričio 19 d. 
IV sesija – gruodžio 17 d.

Kiti dėstomi dalykai

Apaštalo Pauliaus laiškai (dėst. Romualdas Babarskas)

Valstybė, karas ir taikdarystė (dėst. Holger Lahayne)

Apie studijas

Šiuo metu EBI nėra aukštoji mokykla (universitetas arba kolegija) ir nesuteikia LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto aukštojo mokslo diplomo.

Evangelinis Biblijos institutas priklauso Tarptautinei evangelinės teologijos švietimo tarybai ICETE (International Council for Evangelical Theological Educationhttp://www.icete-edu.org/).

EBI skatina teologiškai mąstyti, ugdo evangelinę savimonę, padedančią kritiškai vertinti įvairius reiškinius bažnyčioje bei kultūroje ir sykiu jas keisti Dievo šlovei.

EBI studentai ir dėstytojai priklauso įvairioms Lietuvos evangelinėms bendruomenėms, tačiau puoselėja ekumeninę laikyseną.

Šventąjį Raštą laikome aukščiausiu autoritetu gyvenime, studijose ir bendruomenėje. Biblija yra pamatas, kuriuo remiasi instituto programos, tarpusavio santykiai ir mūsų pasaulėžiūra.

Asmeninio tobulėjimo tikslais norintiems lankyti vieną ar kitą dėstomą dalyką ir nebūti studentu, tokia galimybė sudaroma, suteikiant laisvojo klausytojo statusą.