Evangelinis Biblijos institutas (EBI) teikia biblinį ir teologinį išsilavinimą, siekdamas padėti krikščionims bręsti dvasiškai Kristuje ir įgyti įgūdžių, reikalingų tarnaujant savo bendruomenėse bei skelbiant ir ginant Evangeliją.

9.45 – 13.00: Kaip Dievo žodis keičia mus? Biblinės antropologijos ir dvasinio formavimo pagrindai (dėst. Darius Širvys) 

Rugsėjo 19 ir gruodžio 19 (I ir IV sesijos): 

14.00 – 21.00: Šiuolaikinės teologijos srovės, religingumas ir kultai (dėst. Holger Lahayne)

Spalio 17 ir lapkričio 21 (II ir III sesijos): 

Sielovados įvadas (dėst. Ina Kamaitytė)

Tarnystės mokykla

Biblinių pagrindų kursas evangelinių bažnyčių tarnautojams

2020 m. rudens semestro STUDIJŲ DALYKAS
Kaip Dievo žodis keičia mus? Biblinės antropologijos ir dvasinio formavimo pagrindai

REGISTRUOTIS į Tarnystės mokyklą

2020 rudens sesijos

I sesija – rugsėjo 19 d.
II sesija – spalio 17 d.
III sesija – lapkričio 21 d.
IV sesija – gruodžio 19 d.

Kiti dėstomi dalykai

Sielovados įvadas (dėst. Ina Kamaitytė)
Šiuolaikinės teologijos srovės, religingumas ir kultai (dėst. Holger Lahayne)

Apie studijas

Šiuo metu EBI nėra aukštoji mokykla (universitetas arba kolegija) ir nesuteikia LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto aukštojo mokslo diplomo.

Evangelinis Biblijos institutas priklauso Tarptautinei evangelinės teologijos švietimo tarybai ICETE (International Council for Evangelical Theological Educationhttp://www.icete-edu.org/).

EBI skatina teologiškai mąstyti, ugdo evangelinę savimonę, padedančią kritiškai vertinti įvairius reiškinius bažnyčioje bei kultūroje ir sykiu jas keisti Dievo šlovei.

EBI studentai ir dėstytojai priklauso įvairioms Lietuvos evangelinėms bendruomenėms, tačiau puoselėja ekumeninę laikyseną.

Šventąjį Raštą laikome aukščiausiu autoritetu gyvenime, studijose ir bendruomenėje. Biblija yra pamatas, kuriuo remiasi instituto programos, tarpusavio santykiai ir mūsų pasaulėžiūra.

Asmeninio tobulėjimo tikslais norintiems lankyti vieną ar kitą dėstomą dalyką ir nebūti studentu, tokia galimybė sudaroma, suteikiant laisvojo klausytojo statusą.