Evangelinis Biblijos institutas (EBI) teikia biblinį ir teologinį išsilavinimą, siekdamas padėti krikščionims bręsti dvasiškai Kristuje ir įgyti įgūdžių, reikalingų tarnaujant savo bendruomenėse bei skelbiant ir ginant Evangeliją.

2021 rudens semestre dėstomi dalykai:

Kaip pamokslauti, kad liktum ištikimas Biblijai ir aktualus klausytojui? II  (dėst. Darius Širvys) 

Įvadas į kūno teologiją: lytiškumas, santuoka, homoseksualumas (dėst. Holger Lahayne)

Menas ir tikėjimas (moderatorė Rita Brazaitienė, skirtingi pranešėjai)

 

daugiau žr. https://www.facebook.com/ebinstitutas

 

Tarnystės mokykla

Biblinių pagrindų kursas evangelinių bažnyčių tarnautojams

2021 m. rudens semestro STUDIJŲ DALYKAS
Kaip pamokslauti, kad liktum ištikimas Biblijai ir aktualus klausytojui? II 

REGISTRUOTIS į Tarnystės mokyklą

2021 rudens sesijos

I sesija – rugsėjo 25 d.
II sesija – spalio 16 d.
III sesija – lapkričio 20 d.
IV sesija – gruodžio 18 d.

Kiti dėstomi dalykai

Įvadas į kūno teologiją: lytiškumas, santuoka, homoseksualumas (dėst. Holger Lahayne)
Menas ir tikėjimas (moderatorė Rita Brazaitienė, skirtingi pranešėjai)

Apie studijas

Šiuo metu EBI nėra aukštoji mokykla (universitetas arba kolegija) ir nesuteikia LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto aukštojo mokslo diplomo.

Evangelinis Biblijos institutas priklauso Tarptautinei evangelinės teologijos švietimo tarybai ICETE (International Council for Evangelical Theological Educationhttp://www.icete-edu.org/).

EBI skatina teologiškai mąstyti, ugdo evangelinę savimonę, padedančią kritiškai vertinti įvairius reiškinius bažnyčioje bei kultūroje ir sykiu jas keisti Dievo šlovei.

EBI studentai ir dėstytojai priklauso įvairioms Lietuvos evangelinėms bendruomenėms, tačiau puoselėja ekumeninę laikyseną.

Šventąjį Raštą laikome aukščiausiu autoritetu gyvenime, studijose ir bendruomenėje. Biblija yra pamatas, kuriuo remiasi instituto programos, tarpusavio santykiai ir mūsų pasaulėžiūra.

Asmeninio tobulėjimo tikslais norintiems lankyti vieną ar kitą dėstomą dalyką ir nebūti studentu, tokia galimybė sudaroma, suteikiant laisvojo klausytojo statusą.