Evangelinis Biblijos institutas (EBI) teikia biblinį ir teologinį išsilavinimą, siekdamas padėti krikščionims bręsti dvasiškai Kristuje ir įgyti įgūdžių, reikalingų tarnaujant savo bendruomenėse bei skelbiant ir ginant Evangeliją.

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės sprendimus dėl priemonių koronavirusui stabdyti bei siekdami užkirsti kelią viruso plitimui informuojame, kad gegužės 16 d. sesija vyks nuotoliniu būdu. Kviečiame klausytis paskaitų stebint vaizdo transliaciją VEB Facebook’e ir Youtube arba spausti nuorodą EBI Facebook’e:

9.45 – 13.00 Kaip skaityti Bibliją atperkančios Dievo malonės šviesoje ir gėrėtis Kristumi kiekviename jos puslapyje (dėst. Darius Širvys)

14.00 – 17.15 Kristologija (dėst. Holger Lahayne)

Paskaitos Senojo Testamento įvadas (dėst. Romualdas Babarskas) tiesioginės transliacijos nebus (įrašas šio dalyko studentams bus išsiųstas iki gegužės 31d.).

Tarnystės mokykla

Biblinių pagrindų kursas evagelinių bažnyčių tarnautojams

2019 m. rudens semestro STUDIJŲ DALYKAS
Kaip skaityti Bibliją atperkančios Dievo malonės šviesoje ir gėrėtis Kristumi kiekviename jos puslapyje

REGISTRUOTIS į Tarnystės mokyklą

2020 pavasario sesijos

I sesija – vasario 15 d.
II sesija – kovo 21 d.
III sesija – balandžio 18 d.
IV sesija – gegužės 16 d.

Kiti dėstomi dalykai

Senojo Testamento įvadas (dėst. Romualdas Babarskas)
Kristologija (dėst. Holger Lahayne)

Apie studijas

Šiuo metu EBI nėra aukštoji mokykla (universitetas arba kolegija) ir nesuteikia LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto aukštojo mokslo diplomo.

Evangelinis Biblijos institutas priklauso Tarptautinei evangelinės teologijos švietimo tarybai ICETE (International Council for Evangelical Theological Educationhttp://www.icete-edu.org/).

EBI skatina teologiškai mąstyti, ugdo evangelinę savimonę, padedančią kritiškai vertinti įvairius reiškinius bažnyčioje bei kultūroje ir sykiu jas keisti Dievo šlovei.

EBI studentai ir dėstytojai priklauso įvairioms Lietuvos evangelinėms bendruomenėms, tačiau puoselėja ekumeninę laikyseną.

Šventąjį Raštą laikome aukščiausiu autoritetu gyvenime, studijose ir bendruomenėje. Biblija yra pamatas, kuriuo remiasi instituto programos, tarpusavio santykiai ir mūsų pasaulėžiūra.

Asmeninio tobulėjimo tikslais norintiems lankyti vieną ar kitą dėstomą dalyką ir nebūti studentu, tokia galimybė sudaroma, suteikiant laisvojo klausytojo statusą.