Vertinimas

EBI naudoja 10 balų vertinimo sistemą, kurioje 4 prilyginama „nepatenkinamai“, t. y. dalykas neišlaikytas.

10–9 – studentas „labai gerai“ įsisavino dalyką ir įvykdė užduotis;
8–9 – studentas „gerai“ įsisavino dalyką ir įvykdė užduotis;
7 – studentas „neblogai“ įsisavino dalyką ir įvykdė užduotis;
5–6 – studentas „patenkinamai“ įsisavino dėstomą dalyką ir įvykdė užduotis;
4–1 – studentas neįsisavino dalyko, darbas vertinamas „nepatenkinamai“.

NUOSTATOS PLAGIJAVIMO KLAUSIMU

Evangelinis Biblijos institutas siekia, kad atlikdami darbus studentai mokytųsi savarankiškai mąstyti, remtųsi savo pačių, o ne kitų atliktais darbais. Kiekvienas rašinys turėtų atspindėti autentišką studento mąstymą ir jo paties įdėtą triūsą. Institutui rūpi tiek akademinė pažanga, tiek dorovė. Todėl skatiname sąžiningai atiduoti garbę kiekvienam autoriui, kurio mintimis ar tekstais studentai naudojasi savo rašiniuose.

Plačiau apie EBI nuostatas plagijavimo klausimu, drausmę ir nuobaudas už nuostatų nesilaikymą skaitykite čia.

STUDIJŲ STABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

Studentas, planuojantis stabdyti (paimti akademines atostogas) arba nutraukti studijas, turi informuoti EBI administraciją el. paštu apie savo ketinimus. Akademinės atostogos yra suteikiamos ne ilgiau kaip vieneriems metams (išskyrus ligos, nėštumo ar kūdikio priežiūros atvejus). El. laiške išdėstytas prašymas dėl akademinių atostogų suteikimo arba pranešimas apie studijų nutraukimą turi būti adresuotas dekanui – darius.sirvys@gmail.com. Rašte būtina nurodyti siuntėjo vardą ir pavardę, adresą, datą, studijų stabdymo laikotarpį, studijų stabdymo arba nutraukimo priežastis, atskirais atvejais pateikti priežastis įrodančius dokumentus.

Viliames, kad akademines atostogas paėmęs studentas paaukos 20 EUR už vieną semestrą (pusę metų).

Parama

 

EBI remia evangelinės bendruomenės, studentai ir laisvieji klausytojai. Studentai ir laisvieji klausytojai studijas remia laisvanoriška auka, kuri yra skirta teologijos studijų išlaikymui ir tarnaujų rengimui.
Studentai ir laisvieji klausytojai už studijas gali paaukoti per internetinę bankininkystę arba grynaisiais pinigais. Auką galima atlikti pavedimu į Vilniaus evangelinės bažnyčios sąskaitą, nurodant aukos paskirtį – AUKA TEOLOGIJOS STUDIJOMS IR TARNAUTOJŲ RENGIMUI. Žemiau rasite Vilniaus evangelinės bažnyčios banko sąskaitos rekvizitus.

Vilniaus evangelinės bažnyčios sąskaita – LT60 7044 0600 0118 0478
Įmonės kodas – 191700351

Tikimasi, kad studijų paramos suma už vieną pasirinktą dalyką bus ne mažesnė nei 50 Eur studentams ir 30 Eur laisviesiems klausytojams.

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems, kurie prisideda prie teologijos studijų rėmimo.