TIKSLAS

Tarnystės mokykla

Evangelinių bažnyčių tarnautojams skirtos Biblinių pagrindų studijos

Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, tiksliai perteikiančiu tiesos žodį (2 Tim 2, 15).

 

2023 m. pavasario semestro STUDIJŲ DALYKAS

Biblinio konsultavimo pagrindai

Pabrėžti Biblijos viršenybę krikščionio gyvenime ir įgalinti Dievo žodžio tarnystei evangelinių bažnyčių tarnautojus.

KUR VYKSTA?

Vilniaus evangelinėje bažnyčioje, Bitėnų g. 2C, Vilnius

KADA VYKSTA?

Užsiėmimai vyksta kiekvieną trečią mėnesio šeštadienį. Rudens semestras – tai rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiai. Pavasario semestras – tai vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesiai.

Užsiėmimų laikas – 9:45–13:00 val.

DĖSTYTOJAI

dėst. Darius Širvys

2023 m. pavasario semestro UŽSIĖMIMŲ DATOS

I sesija – vasario 18d.
II sesija – kovo 18 d.
III sesija – balandžio 15 d.
IV sesija – gegužės 20 d.

Paskaitų laikas: 9:45–11:15 val. ir 11:30–13:00 val.

DALYKO KREDITAI

Dalykas yra dėstomas vieną semestrą, kurį sudaro 4 sesijos. Dalykas yra vertinamas 2 kreditais. Biblinių pagrindų studijos yra užbaigiamos surinkus 24 kreditus.

2023 m. pavasarį siūlomas dalykas – BIBLINIO KONSULTAVIMO PAGRINDAI

KITI BIBLINIŲ PAGRINDŲ STUDIJŲ DALYKAI

GALIMYBĖ STUDIJUOTI EVANGELINIAME BIBLIJOS INSTITUTE

Tarnystės mokykloje dėstomi dalykai:

Kaip pasitikėti Biblija teikiant jai pirmenybę savo gyvenime ir tarnystėje? 

Kaip skaityti Bibliją atperkančios Dievo malonės šviesoje ir gėrėtis Kristumi kiekviename jos puslapyje?

Kaip Dievo žodis keičia mus? Biblinės antropologijos ir dvasinio formavimo pagrindai

Kaip pamokslauti išliekant ištikimu Biblijai ir aktualiu klausytojui? (2 dalys)

Kaip studijuoti Bibliją grupelėje, kad norėčiau susitikti dar kartą? ir kt.

Biblinio konsultavimo pagrindai (šio semestro dalykas)

Tarnystės mokyklos kursą sudaro 12 dalykų. 

Tarnystės mokyklos studentai yra kviečiami jungtis prie studijų Evangeliniame Biblijos institute EBI. Studentui įstojus į EBI, Tarnystės mokykloje surinkti kreditai yra įtraukiami į bendrą kreditų krepšelį.

PARAMA

Tikimasi, kad studijų auka už vieną bus nemažesnė nei 40 eurų per semestrą. Aukoti galima sesijų metu arba pavedimu.

Pinigų pavedimo paskirties laukelyje būtina nurodyti –
Auka teologijos studijoms ir tarnautojų rengimui

Vilniaus evangelinė bažnyčia, įm. k. 191700351
AB SEB bankas: LT60 7044 0600 0118 0478

Kilus kausimams teirautis: vilnebi@gmail.com

REGISTRACIJA

Sutikimas