TIKSLAS

Tarnystės mokykla

Evangelinių bažnyčių tarnautojams skirtos Biblinių pagrindų studijos

Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, tiksliai perteikiančiu tiesos žodį (2 Tim 2, 15).

 

2021 m. rudens semestro STUDIJŲ DALYKAS

KAIP PAMOKSLAUTI, KAD LIKTUM IŠTIKIMAS BIBLIJAI IR AKTUALUS KLAUSYTOJUI (II)

Pabrėžti Biblijos viršenybę krikščionio gyvenime ir įgalinti Dievo žodžio tarnystei evangelinių bažnyčių tarnautojus.

KUR VYKSTA?

Vilniaus evangelinėje bažnyčioje, Bitėnų g. 2C, Vilnius

KADA VYKSTA?

Užsiėmimai vyksta kiekvieną trečią mėnesio šeštadienį. Rudens semestras – tai rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiai. Pavasario semestras – tai vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesiai.

Užsiėmimų laikas – 9:45–13:00 val.

DĖSTYTOJAI

dėst. Darius Širvys

2021 m. rudens semestro UŽSIĖMIMŲ DATOS

I sesija – rugsėjo 25 d.
II sesija – spalio 16 d.
III sesija – lapkričio 20 d.
IV sesija – gruodžio 18 d.

Paskaitų laikas: 9:45–11:15 val. ir 11:30–13:00 val.

DALYKO KREDITAI

Dalykas yra dėstomas vieną semestrą, kurį sudaro 4 sesijos. Dalykas yra vertinamas 2 kreditais. Biblinių pagrindų studijos yra užbaigiamos surinkus 24 kreditus.

2021 m. rudenį siūlomas dalykas – KAIP PAMOKSLAUTI IŠLIEKANT IŠTIKIMU BIBLIJAI IR AKTUALIU KLAUSYTOJUI (II)

KITI BIBLINIŲ PAGRINDŲ STUDIJŲ DALYKAI

GALIMYBĖ STUDIJUOTI EVANGELINIAME BIBLIJOS INSTITUTE

Kiti temos:

  • Kaip studijuoti Bibliją grupelėse, kad norėtume susitikti dar kartą?
  • Kaip pasiruošti pamokslui ir jį pateikti skirtingiems klausytojams?
  • Kaip pradėjus Dvasia, nebaigti kūnu: Dievo malonė ar Įstatymas?

• • •

Iš viso numatoma 12 dalykų.

Tarnystės mokyklos studentai yra kviečiami jungtis prie studijų Evangeliniame Biblijos institute EBI. Studentui įstojus į EBI, Tarnystės mokykloje surinkti kreditai yra įtraukiami į bendrą kreditų krepšelį.

PARAMA

Tikimasi, kad studijų auka už vieną bus nemažesnė nei 30 eurų per semestrą. Aukoti galima sesijų metu arba pavedimu.

Pinigų pavedimo paskirties laukelyje būtina nurodyti –
Auka teologijos studijoms ir tarnautojų rengimui

Vilniaus evangelinė bažnyčia, įm. k. 191700351
AB SEB bankas: LT60 7044 0600 0118 0478

Kilus kausimamas teirautis: vilnebi@gmail.com

REGISTRACIJA

Sutikimas